JAK ZACZĄĆ ANALIZĘ – KTÓRY TRYB WYBRAĆ?

Aby rozpocząć analizę, kliknij “NEW PROJECT” / “NOWY PROJEKT” w głównym menu.
rating_modes_0.png

Użytkownik może wybrać jeden z wbudowanych trybów analizy jak również tworzyć własne tryby analizy.

Kliknij tutaj, by obejrzeć materiały wideo pokazujące pokrótce przebieg analizy w poszczególnych trybach.

Okno wyboru trybu analizy zawiera informacje dotyczące zastosowania trybu, zakresu analizy oraz jej czasu trwania i zasobów zalecanych do jej przeprowadzenia.

rating_modes_1.png

Wbudowane tryby analizy to:

Tryby do analizy profilu linków / disavow

Ukierunkowane na przegląd profilu linków i detekcję tych potencjalnie szkodliwych/niskiej jakości – w wariancie LEKKIM (LIGHT) i CIĘŻKIM (HEAVY):

Link profile / disavow LIGHT – Profil linków / disavow LEKKA
ANALIZOWANE PARAMETRY: czynniki onsite, linki SITE-WIDE, ocena API spamowości, występowanie na listach black-hat, indeksacja Google, parametry Moz.com (domena), dane Alexa.com, Web.archive.org, statystyki społecznościowe (s. główna), hosting, geolokalizacja, dane WHOIS, dane widoczności linków w Google

Link profile / disavow HEAVY – Profil linków / disavow CIĘŻKA
“Głębszy” tryb disavow. Analiza jest dłuższa, zaleca się używać proxy.
ANALIZOWANE PARAMETRY: Wszystkie z trybu “light”, a dodatkowo: czynniki onsite VS analizowana domena, Google cache, duplicate content, społeczności (podstrona), dane Ahrefs, dane Majestic


Tryby do analizy linków konkurenta

Działające w oparciu o dane dostarczane przez CLUSTERIC PREMIUM API. Lista linków (do 100 000) wraz z podstawowymi parametrami onsite jest pobierana z PREMIUM API CLUSTERIC, następnie użytkownik ma możliwość pobrania podstawowych parametrów off-site.

Competitor analysis LIGHT – Analiza konkurenta LEKKA
ANALIZOWANE PARAMETRY: czynniki onsite, indeksacja Google, parametry Moz.com (domena), dane Alexa.com, Web.archive.org, statystyki społecznościowe (s. główna), hosting, geolokalizacja, dane widoczności linków w Google.

Tryby do podglądu widoczości domen(y) w Google.

Dzięki dostępowi do API danych PREMIUM, możliwe jest pobieranie informacji o widoczności (sub)domeny w różnych wersjach Google (obecnie analizowane kraje to Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Holandia).

Domain visibility LIGHT – Widoczność domeny LEKKA
ANALIZOWANE PARAMETRY: Oszacowania widoczności pobierane z API, do 50 000 wierszy dla domeny zawierających słowa kluczowe, adresy podstron, liczbę wyszukań, liczbę wyników wyszukiwania, pozycje i oszacowania liczby wejść.
Oprócz powyższych możliwe jest sprawdzenie parametrów Moza i parametrów społecznościowych na poziomie podstrony.

Compare visibility LIGHT – Porównaj widoczność LEKKA
ANALIZOWANE PARAMETRY: Oszacowania widoczności pobierane z API, do 50 000 wierszy dla domeny zawierających słowa kluczowe, adresy podstron, liczbę wyszukań, liczbę wyników wyszukiwania, pozycje i oszacowania liczby wejść.

Tryby wspomagające link prospecting

Tryby pomocne w selekcji jakościowych i dopasowanych miejsc do dodawania linków. Można je również wykorzystać do znalezienia miejsc do marketingu szeptanego. Wersja “light” koncentruje się na czynnikach off-site (dzięki czemu jest szybka), “medium” i “heavy” zbierają więcej danych, w tym analizują czynniki onsite.

Link prospecting / link lists LIGHT – Potencjalne linki / listy linków LEKKA
Bardzo lekki (!) tryb (dzięki temu, że nie pobiera danych onsite).
ANALIZOWANE PARAMETRY: ocena API spamowości, Web.archive.org, dane Alexa.com, występowanie na listach black-hat, indeksacja Google, parametry Moz.com (domena), społeczności (strona główna), Page Rank (s. główna), hosting, geolokalizacja, dane WHOIS.

Link prospecting / link lists MEDIUM – Potencjalne linki / listy linków ŚREDNIA
ANALIZOWANE PARAMETRY: Wszystkie parametry z trybu “light” plus: czynniki onsite, Page Rank (podstrona)

Link prospecting / link lists HEAVY – Potencjalne linki / listy linków CIĘŻKA
ANALIZOWANE PARAMETRY: Wszystkie parametry z “medium” plus: dane Ahrefs, dane Majestic.

Tryby “Link prospecting” dają również możliwość zebrania dopasowanych tematycznie lokalizacji dzięki wykorzystaniu wbudowanego harvestera.
Po wybraniu jednego z trybów “Link prospecting”, użytkownik ma możliwość wybrania opcji “Harvest links”. W nowym oknie możliwe jest zdefiniowanie kryteriów pobierania wyników wyszukiwania z Google, określenia słów kluczowych/footprintów. Zebrane linki mogą zostać dodane do listy importowanych linków i poddane dalszej analizie.

Tryby do analizy wygasłych domen.

W tych trybach program zbiera dane WHOIS i łączy je z metrykami domen (Page Rank, społeczności, ruch, wiek, indeksacja, itd.)
Możliwe jest zdefiniowanie kryteriów “przesiewu” domen, po określeniu których program zbiera parametry tylko tak długo, jak link spełnia kryteria – dzięki temu przegląd tysięcy domen może odbyć się dość szybko, a użytkownik otrzymuje informacje o tym, które (i dlaczego) zostały odrzucone.


Expired domains – light
ANALIZOWANE PARAMETRY: ocena spam API, Web.archive.org, dane Alexa.com, występowanie na listach black-hat, indeksacja Google, Page Rank (s. główna), dane Moz.com (domena), społeczności (s. główna), hosting, geolokalizacja, dane WHOIS.

Expired domains – heavy
ANALIZOWANE PARAMETRY: Wszystkie z “light” plus: dane Ahrefs, dane Majestic.

Toolkit – Narzędzia

Zestaw “podręcznych” narzędzi, w którego skład wchodzą następujące elementy:

Merge Disavow reports – Połącz raporty Disavow
Narzędzie ułatwiające tworzenie zbiorczego raportu disavow w oparciu o kilka częściowych raportów.

Trim/convert URLs – Przytnij/przetwórz URLe
Narzędzie do szybkiego przetworzenia listy linków, np.:
– przycięcia linków do subdomeny / domeny głównej
– dodania prefiksu/sufiksu do każej linii
– usuwania duplikatów
– sortowania

Google Search Console – SEARCH ANALYTICS – ANALITYKA WYSZUKIWANIA
Narzędzie łączące się z API Search Console i pozwalające pobrać nawet 100 000 rekordów dotyczących wyszukań. Dane można filtrować, sortować i eksportować do arkusza XLS.

Google Search Console – CRAWL ERRORS – BŁĘDY INDEKSOWANIA
Narzędzie łączące się z API Search Console i pozwalające pobrać błędy indeksowania. Dane można filtrować, sortować i eksportować do arkusza XLS.

IMPORT LINKÓW

W zależności od wybranego trybu analizy (patrz wyżej), program poprosi o wypełnienie co najmniej jednego z pól:

1. LINKI DO ANALIZY – Lista linków do przeanalizowania przez Clusteric Search Auditor. Wymagana we wszystkich trybach.
Po wklejeniu linków, możesz usunąć z listy linki już umieszczone w disavow. Aby tego dokonać, kliknij: “Usuń linki już umieszczone w disavow.” i wskaż plik.

Linki mogą być:
– wklejone w pole tekstowe
– zaimportowane z Google Webmaster Tools
gwt_import.png
– zaimportowane z PREMIUM API CLUSTERIC
– zaimportowane z pliku tekstowego
– zebrane za pomocą Harvestera
– parsowane z raportu CSV Ahrefs/Majestic
– wczytane z formatu programu GSA SER

2. STRONA – Nazwa domeny użytkownika (lub innej domeny, np. konkurencyjnej) (w trakcie analizy onsite, program będzie wyszukiwał linków prowadzących do tej domeny). Pole wymagane w trybach “disavow” i trybach analizy linków konkurenta oraz widoczności domeny w Google.
3. JĘZYK – Język analizowanej strony – traktowany jako punkt odniesienia w trakcie analizy onsite. Pole opcjonalne lub niewymagane.
links_import.png
4. (zawsze opcjonalne) SŁOWA KLUCZOWE – Search Auditor pozwala wyszukiwać zdefiniowane słowa kluczowe (podczas wyliczania parametrów onsite). Dowiedz się więcej na temat punktowania słów kluczowych.
5. (zawsze opcjonalne) TEMATYKA STRONY – Search Auditor pozwala precyzyjniej punktować linki zgodne tematycznie – zwłaszcza, gdy są widoczne w Google na zdefiniowaną tematykę (czyli są potencjalnie wartościowe dla Użytkownika).
domain subject choice

POTENCJALNE LINKI SITE-WIDE

Ten etap nie pojawia się w trybach wygasłych domen (w których linki są sprowadzane wyłącznie do domen głównych) oraz w trybach bazujących na API CLUSTERIC, np. analizie linków konkurenta i trybach pokazujących widoczność domeny w wyszukiwarce.

site_wide_window.png

Program wyświetla listę domen według liczby wystąpień na wejściowej liście linków (malejąco). Domeny z największą liczbą linków mogą być:
– Domenami z linkiem SITE-WIDE do analizowanej domeny (na każdej podstronie)
– Domeny z tendencją do indeksowania wielu podstron z linkiem, np. w postaci wyników wyszukiwania lub licznych tagów.

Oznaczenie domen, z których program przeanalizuje tylko próbkę linków może mieć znaczenie dla dalszej analizy:
– Trzeba zwrócić szczególną uwagę na te domeny podczas analizy profilu linków.
– Gdy domena pojawia się wielokrotnie na liście linków, zwykle nie ma sensu analizować całości (gdy np. 15000 linków pochodzi z jednej domeny), reprezentatywna próbka jest wystarczająca. Dla oznaczonych domen, program przeanalizuje próbkę 10 linków, co powinno znacząco skrócić czas i koszt analizy (proxy, API).

Na tym etapie użytkownik może:
– Użyć domyślnych ustawień (oznaczone zostaną domeny, które występują na liście przynajmniej 10 razy)
– Usuwać oznaczenia ręcznie lub automatycznie
– Automatycznie oznaczyć domeny, z których pochodzi > X linków (określa użytkownik)

W trybach “Disavow” oznaczone domeny zostaną sprawdzone pod kątem obecności linków SITE-WIDE do analizowanej domeny.

POBIERANIE DANYCH

W tym momencie analiza jest skonfigurowana. Wystarczy ją uruchomić. (Twój pakiet zostanie zaktualizowany o podaną liczbę domen/linków w momencie startu analizy).

start_analysis.png

Szczegółowy postęp analizy jest widoczny po najechaniu wskaźnikiem myszy na progress bar:
progress_bar.png

Jeśli używasz proxy, możesz również obserwować ich zużycie przez program. Statystyki są widoczne na górze okna. Kliknij, by otworzyć okno ze szczegółami dotyczącymi proxy.

ANALIZA ZAKOŃCZONA!

VOILA! Clusteric Search Auditor zakończył przetwarzanie danych!
analysis_finished.png

W tym momencie możesz zapisać projekt (zalecane!) i zacząć pracę nad zebranymi danymi.

Search Auditor – instrukcja – spis treści