Z radością przyjmiecie fakt że mamy dodatkowe raporty w Clusteric’u. Funkcja klasyfikacji anchorów była dodana jakiś czas temu, a teraz dodaliśmy jej reprezentację w postaci dedykowanej sekcji raportu.

W raporcie znajdą się informacje o statystycznym rozkładzie linkujących do naszej domeny słów kluczowych oraz udziale tych anchorów w poszczególnych grupach (money, brand, itd). W klasyfikacji anchorów możecie definiować własne grupy, analizując, na przykład, popularność danej sekcji czy autora. Tego typu rozkład może być użyty również do określenia strategii linkowania oraz marketingu treści.

Changelog: 1.76:
Nowe raporty: klasyfikacja anchorów.
Ważna aktualizacja dla użytkowników Win 10 (v. 1903).