PAKIETY PROGRAMU CLUSTERIC SEARCH AUDITOR

Pakiet programu Clusteric Search Auditor składa się z dwóch elementów:
– liczby domen, które mogą być przeanalizowane (dotyczy zwłaszcza trybów “Disavow”)
– liczby linków, które mogą być przeanalizowane

Na przykład: Twój pakiet pozwala na analizę 20 domen i 3 000 000 linków miesięcznie. Oznacza to również, że:
– Wspomnianych 20 domen może być analizowanych ponownie (w tym samym miesiącu), bez generowania dodatkowego zużycia domen.
– Liczba analizowanych linków oznacza liczbę linków FAKTYCZNIE analizowanych przez program. Na przykład, jeśli masz domenę z 150 000 linków, z których większość to linki SITE-WIDE i program przeanalizuje tylko próbkę tych linków (bo nie ma sensu analizować 10 000 takich samych linków z osobna), czyli np. 1200 zostanie wziętych do analizy, jedynie 1200 linków zostanie odjętych z Twojego pakietu!

W ramach pakietu możesz analizować dowolne parametry oraz korzystać z dostępu do danych CLUSTERIC PREMIUM (przy aktywnym dostępie).

Informacje na temat bieżącego wykorzystania pakietu (w danym miesiącu), takie, jak liczba analizowanych/dostępnych domen, analizowanych/dostępnych linków, daty ważności pakietu i wersji programu znajdują się na belce tytułowej.
plan_status.png

Możesz sprawdzić listę analizowanych domen klikając przycisk “TWÓJ PLAN” w oknie głównym.
Domeny pojawiające się na liście mogą być w danym miesiącu analizowane ponownie bez generowania dodatkowego zużycia domen (pakiet zostanie zaktualizowany jedynie o liczbę linków w analizie).

plan_usage.png

AKTUALIZACJE

Możesz sprawdzić wersję programu Link Auditor na belce tytułowej. Gdy dostępna jest aktualizacja, odpowiednia informacja pojawi się w kolorze czerwonym.

update_available.png

Kliknij na czerwonym znaczniku (kliknięcie w belkę tytułową również działa), by otworzyć okno aktualizacji.

updates_window.png

Najedź wskaźnikiem myszy na numer wersji, by zobaczyć changelog (listę zmian). Kliknij
Move your mouse over the version number to see the changelog. Click “Zaktualizuj do najnowszej możliwej wersji”, by uruchomić proces aktualizacji. Proces aktualizacji będzie wymagał ponownego uruchomienia programu.

JAK PRZEDŁUŻYĆ DOSTĘP DO AKTUALIZACJI/DANYCH PREMIUM?

Informacja o Twoich dostępach jest zawsze widoczna w oknie “PLAN USAGE/TWÓJ PLAN” (1.):

expiry_dates.png

Daty wygaśnięcia dostępów są również widoczne na pasku tytułu (2.).

Gdy Twoje dostępy są bliskie wygaśnięcia (lub wygasłych), zostaniesz powiadomiony na pasku tytułowym.

extend_now.png

By przedłużyć swój dostęp, proszę kliknij “EXTEND NOW!/PRZEDŁUŻ” na pasku tytułu lub “EXTEND ACCESS/PRZEDŁUŻ DOSTĘP” w oknie “PLAN WINDOW/TWÓJ PLAN”.

extend_membership_1.png

Teraz kliknij “BUY NOW/KUP TERAZ” by zakupiuć kod przedłużający. Twoja przeglądarka skieruje Cię na formularz zakupowy, w którym możesz wybrać, czy chcesz przedłużyć dostęp do aktualizacji i danych PREMIUM (zalecane) czy jedynie aktualizacje oraz wybrać okres przedłużenia.

extend_membership_2.png

Po dokonaniu płatności, otrzymasz kod przedłużający – proszę podaj go w oknie “Extend membership/Przedłuż dostęp”.

extend_membership_3.png

To wszystko. Od tego momentu możesz cieszyć się przedłużonym dostępem!

Search Auditor – instrukcja – spis treści