RAPORT DISAVOW

Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych (i ew. zmianach wprowadzonych przez Użytkownika), Clusteric Link Auditro pozwala łatwo wygenerować plik raportu disavow.
W tym celu kliknij “PLIK DISAVOW” w menu po prawej stronie głównego okna.

Zobaczysz przed sobą okno z podziałem linków na cztery grupy (według oceny jakości linków): (OK/AVG/BAD/DEAD). Oznaczenie USER_RATING (jeśli wprowadzone) jest nadrzędne względem automatycznego ALGO_RATING. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na link, pojawi się podpowiedź z informacją o formułach, które spełnia dany link i o jego ew. obecności na liście “bezpiecznych” domen.

Po kliknięciu “Przeładuj listy uwzględniając wyłącznie USER_RATING.”, listy zostaną zawężone do linków jawnie oznaczonych przez Użytkownika.

Użytkownik może wygenerować plik disavow, z uwzględnieniem poniższych opcji:
– Zapis tylko złych (BAD) linków lub dodatkowo średnich (AVG) i ew. nieistniejących/niedziałających (DEAD)
– Łączenie wielu linków w pojedynczy wpis “domain:” (możliwe jest również uniknięcie łączenia, gdy co najmniej jeden link w domenie jest OK)
– Łączenie linków SITE-WIDE pod wpisem “domain:”

disavow_window.png

EKSPORT DANYCH

Po zapisaniu danych (“ZAPISZ PROJEKT”), zapisany projekt może zostać odnaleziony na liście, w oknie do którego prowadzi przycisk: Otwórz projekt”.
Dwukrotne kliknięcie nazwy pliku powoduje jego otwarcie.
projects_list.png

Możliwe jest również eksportowanie danych aktualnie widocznych w tabeli do arkusza XLS (przycisk “EKSPORT XLS” w prawym górnym rogu).
xls_export.png

RAPORTY GRAFICZNE

Po zebraniu danych, Użytkownik otrzymuje zbiór tabel i wykresów dostępnych w oknie “Raporty”, np.:

Ogólna ocena zdrowia linków:
chart_0.png

Geolokalizacja IP:
chart_1.png

Popularność domeny w społecznościach:
chart_2.png

Search Auditor – instrukcja – spis treści