Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest NanoMedia Damian Kiełbasa (NIP: 9222828810, REGON: 061496025) z siedzibą pod adresem: Łapiguz 10, 22-400 Zamość.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@clusteric.com

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w naszym serwisie (w związku z zakupem/testami wydawanego przez nas oprogramowania).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i uzyskiwania dostępu do nabytych przez Ciebie produktów (przede wszystkim kluczy licencyjnych oprogramowania)
– zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, którym jest:

– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail
– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności naszego serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
– obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
– organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
– prowadzenie analiz statystycznych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
– organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Jeśli chciałbyś całkowicie usunąć swoje konto w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: contact@clusteric.com
Masz również możliwość aktualizacji swoich danych po zalogowaniu do panelu użytkownika pod adresem: https://clusteric.com/members/login

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane (podane dobrowolnie podczas rejestracji w serwisie):
– Imię i nazwisko
– Nazwa i numer NIP firmy
– Adres zamieszkania / adres pod którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Adres IP, z którego zostało złożone zamówienie

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym partnerom wyłącznie w zakresie świadczenia wybranej przez Ciebie usługi zgodnie z regulaminem świadczenia usług oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników serwisu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom prawa walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych
Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: contact@clusteric.com