OPCJE

options_window.png
Użytkownik może określić “technicze” parametry analizy:
Liczba wątków onsite – im szybsze łącze Internetowe, tym więcej można ustawić. Duża liczba wątków onsite może również spowodować większe obciążenie procesora ze względu na złożoność procesu analizy onsite.
Liczba wątków off-site – Pobieranie danych off-site jest mniej wymagające jeśli chodzi o CPU i łącze, względem danych onsite. Pobieranie dużej liczby danych na poziomie podstron może za to wymagać używania proxy.
Timeout (w sekundach) – określa, jak długo program oczekuje na odpowiedź po wysłaniu zapytania do strony/API. UWAGA: duża liczba timeoutów w trakcie analizy może oznaczać, że ustawiono zbyt dużo wątków (zwłaszcza onsite) lub, że timeout jest ustawiony zbyt nisko (co powoduje pojawienie się błędów dla wolno odpowiadających stron, co nie musi być równoważne ich całkowitemu niedziałaniu).
Liczba ponowień w przypadku błędu zapytania – Określa, ile razy program ponawia zapytania, które zakończyły się niepowodzeniem.
Pobieraj dane z serwerowego cache’a Clusteric (jeśli dostępne) – By przyspieszyć analizę i oszczędzić proxy (w dużej części analiz proxy wcale nie są potrzebne!), większość parametrów domen może być pobrana z cache’a CLUSTERIC.
Nagłówki User-agent używane przez program – Lista nagłówków User-agent wykorzystywanych przez program podczas wykonywania zapytań.

SERWERY PROXY

proxy_settings.png

W większości przypadków, proxy nie są potrzebne do wykonania wartościowej analizy (większość parametrów domen może zostać pobrana z cache’a Clusteric).
Proxy powinny być używane do sprawdzania parametrów na poziomie podstrony, takich, jak np.: sprawdzanie zduplikowania treści (DUPLICATE_CONTENT), Google cache (Cache_date, Cache_title), PAGE_PR (dla wielu linków). Zaleca się użycie proxy, gdy wyłączysz używanie cache’a CLUSTERIC w opcjach.

Można wybrać jedną z następujących opcji:
Nie używaj proxy – może ograniczać możliwości pobierania niektórych parametrów (zwłaszcza związanych z Google, szczególnie na poziomie konkretnej podstrony)
Użyj proxy z listy – Lista proxy ładowana raz na początku analizy
Użyj API – Program będzie cyklicznie odpytywał API w celu pobrania świeżych proxy (w trakcie analizy). Możliwe jest określenie częstości odpytań.
Użyj proxy z pliku – Program będzie cyklicznie doczytywał proxy ze wskazanego pliku tekstowego. Możliwe jest określenie częstości doczytań.

ZEWNĘTRZNE API

Clusteric Link Auditor używa zewnętrznych API, takich, jak:

DARMOWE: Moz API
Darmowe API moz.com (http://moz.com/products/pricing). Program potrafi pobierać dane z więcej, niż jednego darmowego konta moz.com jednocześnie, co przyspiesza pobieranie danych i pozwala pobrać dane dla większej liczby linków.
Możesz również ustawić liczbę wątków uczestniczących w pobieraniu danych Moza.

external_api_settings_0.png

Ahrefs.com API
Możliwe jest pobieranie danych Ahrefs.com przez API. W tym celu należy dodać token dostępowy API Ahrefs.

Majestic.com API
Możliwe jest pobieranie danych Majestic przez API. W tym celu należy dodać klucz API w konfiguracji.

Zmiana języka interfejsu

Język można zmienić w oknie “Settings”.
language_settings.png

Search Auditor – instrukcja – spis treści