CZYNNIKI ONSITE

HTTP_STATUS
Status HTTP w odpowiedzi na zapytanie (np. 200, 404). Program rozróżnia także przekierowania 301:

– W obrębie domeny (abcdefg.com -301-> www.abcdefg.com)
– Przekierowania na domenę użytkownika (abcdefg.com -301-> twojadomena.com)
– Przekierowania na inną domenę (abcdefg.com -> gfedcba.com)

oraz błędy objawiające się brakiem odpowiedzi (nieistniejąca domena, timeout)

PAGE_TITLE
Tytuł (<title>) strony.

PBN_PROBABILITY
(BETA!) Program stara się rozpoznawać blogi zapleczowe/zaplecza (beta) – w oparciu o czynniki onsite.

INTERNAL
Łączna liczba wewnętrznych linków na stronie.

EXTERNAL
Łączna liczba linków wychodzących z danej podstrony do innych domen/subdomen.

EXTERNAL =  EXT_DOMAIN + EXT_SUBDOMAIN

EXT_DOMAIN
Łączna liczba linków wychodzących do innych domen głównych (abcdefg.com -> hijklmn.com).

EXT_DOMAIN_DF
Łączna liczba linków DOFOLLOW wychodzących do innych domen głównych (abcdefg.com -> hijklmn.com).

EXT_SUBDOMAIN
Łączna liczba linków wychodzących do innych subdomen tej samej domeny głównej (abcdefg.com -> blog.abcdefg.com lub news.abcdefg.com -> sport.abcdefg.com).

EXT_UNIQ_DOM
Łączna liczba unikalnych domen głównych linkowanych z danej podstrony.

EXT_UNIQ_DOM_DF
Łączna liczba unikalnych domen głównych linkowanych przez linki DOFOLLOW z danej podstrony.

LINK_FOUND
Informacja o tym, czy link do domeny użytkownika został odnaleziony na stronie.

REL
Typ I krotność znalezionych linków do domeny użytkownika, np. DFx2, NF oznacza dwa linki dofollow i jeden link nofollow.

ANCHOR
Anchory linków prowadzących do domeny użytkownika.

LINK_TARGET
Adresy podstron w domenie użytkownika, do których prowadzą znalezione linki.

LINK_CONTEXT
Otoczenie linka (linków) prowadzących do domeny użytkownika. Podany jest element HTML oraz długość tekstu otaczającego link, np. p:330 oznacza <p> (paragraf) z linkiem w środku, oprócz linka w paragrafie znajduje się 330 znaków tekstu.

TEXT_LEN
Łączna długość tekstów na stronie.

LINK_CONTEXT_DESC
Rozpoznany kontekst linka (linków) prowadzących do analizowanej domeny. Np. “comment” albo “post”/”signature”.

JS_IN_SOURCE
Rozpoznane popularne skrypty zainstalowane na stronie, np. ADSENSE, ANALYTICS, PIWIK.
Dla części skryptów, Link Auditor podaje również id konta.

DUPLICATE_CONTENT
Zduplikowanie treści w innych domenach. Parametr wyznaczany z wykorzystaniem wyszukiwarki Google. Wybierany jest najdłuższy tekst znajdujący się na stronie, a następnie określana jest liczba wystąpień tego tekstu w domenach innych, niż domena, w której znajduje się dany link. Przykładowe wyniki:
– 43800 – tekst poza daną domeną występuje 43800 razy
– not enough text – na podstronie nie znaleziono dostatecznie długiego spójnego tekstu, by możliwe było wyciągnięcie sensownych wniosków co do duplicate content

PAGE_LANGUAGE
Rozpoznany język tekstów na stronie, podany w procentach.

ENGINE
Rozpoznany typ i silnik strony, np. cms_blog:Wordpress.

WORDS_BLACKLISTED
Znalezione na stronie “podejrzane” słowa, typowe dla internetowego spamu i pornografii. Podana jest lista znalezionych słów oraz ich krotność.

PAGE_TOPIC
(BETA!) Link Auditor stara się rozpoznać tematykę strony (w oparciu o model języka).

PUNKTOWANIE ZA SŁOWA KLUCZOWE:

Program stara się uwzględniać powiązanie tematyczne między podstroną, z której prowadzi link do strony użytkownika i zawartością strony użytkownika.
W szczególności możliwe jest zdefiniowanie listy słów kluczowych. Program w trakcie analizy onsite będzie wyszukiwał tych słów w zawartości strony. Może to ułatwić analizę profilu linków strony lub link prospecting w celu znalezienia wartościowych miejsc do promocji strony.

KEYWORDS_SCORE
Sumaryczna punktacja za słowa kluczowe wyliczona w oparciu o pozostałe parametry KEYWORDS_*

KEYWORDS_MATCH
Określa stopień pokrycia zdefiniowanych słów kluczowych i meta keywords linka.

KEYWORDS_IN_TITLE
Określa, które słowa kluczowe pojawiają się w tytule analizowanej strony.

KEYWORDS_IN_DESCRIPTION
Określa, które słowa kluczowe pojawiają się w metatagu description analizowanej strony.

KEYWORDS_IN_HEADERS
Określa, które słowa kluczowe pojawiają się w nagłówkach h1 – h6 analizowanej strony.

KEYWORDS_IN_ANCHOR
Określa, które słowa kluczowe pojawiają się w anchorach linków prowadzących do strony użytkownika.

PARAMETRY GOOGLE

INDEXED
Liczba zaindeksowanych podstron w domenie linka.

PAGE_INDEXED
Określa, czy dany link jest zaindeksowany w Google. 1 = link w indeksie.

DOMAIN_PR
Wartość parametru Page Rank domeny głównej.

PAGE_PR
Wartość parametru Page Rank linka.

CACHE_TITLE, CACHE_DATE
Program spradza, czy Google cache jest dostępny dla linka oraz zwraca datę cache’a i tytuł strony w cache’u (jeśli znaleziono).

SAFEBROWSING
Program wykorzystuje safebrowsing API (https://developers.google.com/safe-browsing/) do sprawdzenia, czy domena znajduje się na liście stron potencjalnie niebezpiecznych dla użytkowników. Przykładowe odpowiedzi:
ok – brak informacji o zagrożeniach
malware, phishing – podano klasyfikację zagrożenia związanego z korzystaniem ze strony

PARAMETRY MOZ.COM

Program pobiera parametry moz.com dostępne w bezpłatnym API.

Moz_Domain_Authority
Parameter Domain Authority domeny głównej.

Moz_Domain_MozRank
Parametr Moz Rank domeny głównej.

Moz_Domain_Homepage_Links
Łączna liczba linków prowadzących do strony głównej domeny.

Moz_Page_MozRank
Parametr Moz Rank dla danego linka.

Moz_Page_External_Links
Liczba zewnętrznych linków do podstrony.

Moz_Page_Authority
Parametr Authority dla danego linka.

Moz_Page_Links
Łączna liczba linków (wewnętrznych i zewnętrznych) wskazujących na dany adres.

Moz_Page_Title
Tytuł (<title>) strony podczas ostatniego odpytania strony przez roboty Moza.

Moz_Page_Canonical_URL
Kanoniczna forma adresu dla linka.

Moz_Page_Status_Code
Status HTTP podczas ostatniego odpytania strony przez roboty Moza.

PARAMETRY AHREFS

Program pobiera parametry Ahrefs wykorzystując ich API (jeśli dane dostępowe zostaną podane przez użytkownika) lub przez proxy.

Ahrefs_BL
Liczba linków do domeny głównej.

Ahrefs_RD
Liczba domen linkujących do domeny głównej.

Ahrefs_RIP
Liczba adresów IP, z których pochodzą linki do domeny głównej.

Ahrefs_RCC
Liczba C-klas IP, z których pochodzą linki do domeny głównej.

Ahrefs_Domain_Rating
Parametr Domain Rating dla domeny głównej.

PARAMETRY MAJESTIC SEO

Program pobiera parametry Majestic SEO wykorzystując ich API (jeśli dane dostępowe zostaną podane przez użytkownika).

Majestic_BL
Liczba linków do domeny głównej.

Majestic_RD
Liczba domen linkujących do domeny głównej.

Majestic_TF
Parametr Trust Flow domeny głównej.

Majestic_CF
Parametr Citation Flow domeny głównej.

Majestic_RIP
Liczba adresów IP, z których pochodzą linki do domeny głównej.

Majestic_RCC
Liczba C-klas IP, z których pochodzą linki do domeny głównej.

STATYSTYKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Link Auditor pobiera dane dotyczące popularności linka/strony głównej w społecznościach. Wykorzystuje do tego celu API społecznościowe Clusteric. Dla statystyk stron głównych, możliwe jest pobieranie danych z cache’a Clusteric (jeśli dostępne).

STATYSTYKI S. GŁÓWNYCH:
Popularność strony głównej w społecznościach:
FB_Total, FB_Likes, FB_Shares, FB_Comments, FB_Total, Google+, Twitter, StumbleUpon, Pins, LinkedIn

STATYSTYKI PODSTRONY:
Popularność linka w społecznościach:
FB_Likes_subpage, FB_Shares_subpage, FB_Comments_subpage, FB_Total_subpage, Google+_subpage, Twitter_subpage, StumbleUpon_subpage, Pins_subpage, LinkedIn_subpage

PARAMETRY ALEXA.COM

ALEXA_RANK
Globalny ranking alexa strony.

ALEXA_LOCAL
Lokalny (krajowy) ranking alexa strony.

ALEXA_BL
Liczba linków do domeny zaindeksowanych przez Alexa.

DANE WHOIS

Link Auditor sprawdza rejestry whois i zwraca datę utworzenia/wygaśnięcia domeny, serwery DNS, nazwę rejestratora i znalezione adresy e-mail:
WHOIS_created, WHOIS_expiry, WHOIS_registrar, WHOIS_email, WHOIS_DNS

INNE PARAMETRY DOMEN

WEB_ARCHIVE
Data pierwszej indeksacji domeny przez web.archive.org. Wyznacza minimalny wiek domeny.

TLD
Domena najwyższego poziomu dla linka (np. „com”, „org”).

GEO_IP
Geolokalizacja adresu IP domeny głównej (kraj).

IP
Adres IP domeny głównej.

FROM_DOMAIN
Łączna liczba linków do domeny użytkownika z danej domeny.

FROM_IP_CLASS
Łączna liczba linków do domeny użytkownika pochodzących z danej C-klasy IP.

OCENA LINKÓW

ALGO_RATING
W oparciu o sumaryczną punktację reguł i z uwzględnieniem dodatkowych preferencji użytkownika, tj.:
– wyboru reguł „krytycznych”, przy których spełnieniu link jest oceniany jako zły (BAD) niezależnie od sumarycznej punktacji za reguły, np. link w domenie zbanowanej w Google może być zawsze określany jako zły
– zdefiniowanej listy „zaufanych” domen (linki w tych domenach są zawsze klasyfikowane jako dobre (OK)), czyli np. listy własnych blogów zapleczowych

program dzieli linki na 3 grupy (parametr CLASS): OK (dobre/bezpieczne), AVG (przeciętne lub lekko ryzykowne), BAD (złe, niskiej jakości lub wręcz typowo spamowe).

SITE_WIDE
Program sprawdza, czy link do analizowanej domeny jest linkiem SITE-WIDE (identyczny na wszystkich podstronach domeny).

FORMULAS_SCORE
To ocena jakości linka w postaci listy formuł czerwonych (spamowych) i formuł zielonych (jakościowych, zaufania) spełnionych przez analizowany link. Podana jest również sumaryczna punktacja formuł dla danego linka będąca podstawą do jego klasyfikacji jako bezpieczny lub szkodliwy.

API_SPAM
Parametr API_SPAM oznacza ocenę spamowości linka zwróconą przez API.
API bierze pod uwagę:
– zebrane przez serwery Clusteric informacje o czynnikach onsite różnych podstron danej domeny
– czynniki rankingowe domeny
– parametry onsite zebrane przez program (o ile takie zostały wybrane do analizy) ze szczególnym uwzględnieniem elementów onsite związanych z domeną użytkownika
Na podstawie powyższych, mechanizmy sztucznej inteligencji szacują prawdopodobieństwo spamowości linka zwracając jego ocenę w przedziale 0 (nie budzący podejrzeń) do 100 (prawie pewny spam/strona wysokiego ryzyka).

BH_LISTS_OCCURS
Program dzięki wykorzystaniu API Clusteric ma możliwość sprawdzenia, czy i kiedy domena pojawiała się na listach spamowych (dedykowanych do wykorzystania w oprogramowaniu do budowania linków takim, jak np. Xrumer, GSA Search Engine Ranker, Scrapebox). Przykładowa zwrotka jest postaci:
– 2012-09-03 – 2014-07-14
– n/f, jeśli brak informacji o wystąpieniu domeny na listach.
Sama informacja o wystąpieniu domeny na listach spamu nie oznacza jeszcze, że domena jest niskiej jakości/zaspamowana. Połączenie tej informacji z dodatkowymi czynnikami (np. liczba linków wychodzących z podstrony: EXTERNAL, EXT_DOMAIN) może być dobrym materiałem do wnioskowania na temat stopnia zaspamowania domeny/konkretnej jej podstrony.

DOMAIN_PROFILE_POWER
Zawiera informację o tym, jak mocny jest profil linków danej domeny (skala 0-10).

DOMAIN_PROFILE_RISK
Określa, jak ryzykowny (potencjalnie nienaturalny) może być profil linków danej domeny. (skala 0-10 range, 0=małe ryzyko, 10=bardzo wysokie ryzyko).

TAGS
Użytkownik ma możliwość tagowania/komentowania linków, co może mu ułatwić późniejszą analizę (lub powrót do niej po pewnym czasie).

DATE_ADDED
Określa datę pierwszego dodania linka do projektu.

WIDOCZNOŚĆ W WYSZUKIWARCE

CLUSTERIC Search Auditor jest w stanie pokazywać widoczność linka w wyszukiwarce Google i dane dotyczące widoczności całych domen. Te dane są dostępne z aktywną subskrypcją CLUSTERIC PREMIUM.
CLUSTERIC Search Auditor dostarcza oszacowań miesięcznej liczby wejść z wyników organicznych Google. Parametry widoczności linka:
SERP_VISIBLITY – szacowana liczba wejść na podstronę (miesięcznie) z wyników organicznych
SERP_TOPIC – szacowana liczba wejść – z podziałem na tematykę
SERP_SUBTOPIC – szacowana liczba wejść – z podziałem na podtematy
SERP_KEYWORDS – szacowana liczba wejść (miesięcznie) – z podziałem na frazy kluczowe. Dodatkowo podawane są informacje o pozycjach w Google (z podziałem na kraje), liczbie wyników na daną frazę, miesięcznej liczbie wyszukań.

CLUSTERIC Search Auditor jest w stanie również podać do 50 000 wierszy danych widoczności domeny. Dane te obejmują słowa kluczowe, podstrony, oszacowania ruchu i inne podstawowe parametry. Interpretacja parametrów jest następująca:
SUBPAGE – adres URL podstrony widocznej w wynikach wyszukiwania
GOOGLE_TITLE – tytuł podstrony tak, jak jest wyświetlany w Google
EST_VISITS – szacowana liczba wejść (miesięcznie) z wyników organicznych (z danego rekordu)
KEYWORD_CAT – kategoria tematyczna słowa kluczowego
KEYWORD_SUBCAT – podkategoria tematyczna słowa kluczowego
SERP_RESULTS – liczba wyników na dane zapytanie
RANK_PL / RANK_UK / RANK_US / RANK_NL – pozycja w wybranym kraju
SEARCHES_PL / SEARCHES_UK / SEARCHES_US / SEARCHES_NL – liczba miesięcznych wyszukań słowa kluczowego w danym kraju

Link Auditor – instrukcja – spis treści