Jestem użytkownikiem Maca, jak mogę uruchomić CLUSTERIC Search Auditor?
W tej chwili wydajemy tylko wersję Windows naszego programu.
Jeśli chcesz uruchomić Search Auditora na Macu, proszę użyj oprogramowania do wirtualizacji takiego jak Parallels Desktop, by uruchomić Windows na Macu (bez potrzeby restartowania). Część naszych Użytkowników aktywnie korzysta z Search Auditora w ten sposób i nie zgłaszają problemów.

Przy okazji, planujemy udostępnić część naszych funkcji online (w SaaSie), tak by można było ich używać niezależnie od platformy. Czekajcie na więcej informacji!